atelier_KA

Príjemný deň, ahojte….

Viete, čo veľkou mierou ovplyvňuje naše životné šťastie? Samozrejme, okrem tých zrejmých aspektov ako je zdravie, láska, rodina, priatelia, práca a pod. Je tu ešte niečo, čo dodáva takmer automatický pocit uspokojenia, nejakého zvláštneho vnútorného naplnenia a okamžitého šťastia. Je to tvorba.

A keď si to tak vezmeme, tvoriť je vlastne veľmi jednoduché. Čo to vlastne je? Je to premietanie si svojho vlastného sveta do sveta vonkajšieho. Prejavenie sa samého seba. A vôbec nejde o to, či píšeme, vyrábame, varíme, kreslíme, modelujeme atď. Tvorba má byť taká, ktorá priamo vychádza z nás. Z nášho vnútra.

Tvorba nás nabíja energiou, vznikajú nové nápady.

Stalo sa vám isto už veľakrát, že ste potrebovali proste vypnúť. Nevnímať chvíľu svet okolo, vnímať iba seba, svoje pocity, svoje JA.

Keramika ako jedna z možností tvorby vám toto všetko poskytuje. Vyrobíte si nádherné dielka, ktoré budú vaše autorské umelecké predmety. Garantujeme vám úžasný pocit, ktorý budete mať sami zo seba, keď svoj prvý takýto umelecký počin uvidíte. A to nehovoríme o neustálom zlepšovaní sa a vypracovávaní samého seba.